Kontakt

Western Union:

Korisnička podrška za Western Union - besplatni info telefon 0800 200 902


e-mail:


Informacije vezano za naše tečajeve i narudžbe valuta i kuna:
Telefon: +385 1 488 0333, +385 1 6142590
e-mail:


Služba za ostale djelatnosti:
Informacije vezano za Eventim i plaćanje računa
Telefon: +385 1 4573 698
e-mail:


Tajništvo:
Telefon: +385 1 2929 609
Faks: +385 1 2929 610
e-mail:

 

Služba računovodstva i financija:
Telefon: +385 1 4573 698
Faks: +385 1 4573 703

 

Služba ljudskih potencijala:
Telefon: +385 1 4573 698
e-mail:

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Telefon: +385 1 4573 698
e-mail:


Uprava:

Ágnes Sőregi Danics – direktorica
e-mail:

Gábor Sőregi – direktor
Telefon: +385 1 2929 609
e-mail:

Nadzorni odbor:

Tamas Kocsor – predsjednik

Tibor Toth – zamjenik predsjednika

Gyula Madarasz – član


Naziv tvrtke:
Exclusive Change d.o.o.

Sjedište:
Štefanovečka cesta 10, 10040 Zagreb, Hrvatska

Društvo upisano u registar:
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 80392437

Iznos temeljnog kapitala:
150.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti

MB: 1556967
OIB: 54637842065

Račun:
IBAN: HR0924070001100319003
SWIFT: OTPVHR2X
OTP Banka d.d., Domovinskog rata 3, Zadar, Hrvatska